Globální prohlášení služby BUDDYVET o ochraně soukromí

Toto prohlášení o ochraně soukromí popisuje, jakým způsobem služba BUDDYVET shromažďuje, používá, chrání a sdílí osobní údaje svých uživatelů. Výraz „uživatelé“ označuje osoby, které využívají mobilní aplikaci, používají webové stránky služby BUDDYVET (buddyvet.cz) nebo jsou s námi v jiném kontaktu.

1. Informace, které shromažďujeme
Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, pokud používáte naše webové stránky či mobilní aplikace („online služby“) nebo jste s námi v jiném kontaktu (souhrnně „služby“). Údaje, které shromažďujeme, spadají do třech kategorií: (a) informace, které nám poskytnete; (b) informace, které shromažďujeme automatizovanými postupy; a (c) informace, které získáváme z jiných zdrojů.

Obecně platí, že nám své osobní údaje poskytujete dobrovolně. Mohou se však objevit situace, kdy je poskytnutí vašich osobních údajů nezbytné pro poskytnutí určité služby, případně je vyžadováno ze zákona. Vezměte, prosím, na vědomí, že v určitých případech vám nemusíme být schopni poskytnout své služby, pokud nám dané údaje neposkytnete. Dáme vám vědět, pokud bude poskytnutí vašich osobních údajů nezbytné.

Informace, které nám poskytnete, můžeme kombinovat s informacemi, které jsou získávány automatizovanými postupy, případně s informacemi, které získáme z jiných zdrojů.

V závislosti na tom, jakým způsobem mezi námi probíhá kontakt, nám můžete poskytnout následující údaje:

 • Osobní informace – například vaše jméno, poštovní či emailovou adresu, telefonní číslo, datum narození a jiné kontaktní informace – pokud se registrujete v rámci našich online služeb, zapojíte se do jedné z našich soutěží, případně nás kontaktujte telefonicky či prostřednictvím našich online služeb;
 • Transakční informace – například informaci o zaslané notifikaci;
 • Informace o účtu – například vaše uživatelské jméno a heslo (nebo jiný údaj, který vás identifikuje) používané pro přístup k našim online službám nebo k nákupu či využívání našich produktů a služeb;
 • Profilové informace, včetně produktů a služeb, které máte rádi, případně informace o čase, kdy naše služby využíváte;
 • Jiné osobní informace, které nám dobrovolně poskytnete během kontaktu s námi. Informace shromažďujeme automatizovanými postupy.

Můžeme používat automatizované technologie za účelem sběru informací z vašeho počítačového systému či mobilního zařízení, a to během využívání našich online služeb. Automatizované technologie mohou zahrnovat soubory cookies, místní sdílené objekty a internetové tagy. Více informací o souborech cookies a jiných technologiích je uvedeno níže v článku 6.

Můžeme shromažďovat vaše následující informace:

 • Adresa internetového protokolu (IP);
 • Datum a čas přístupu k našim online službám;
 • Název a URL souboru získaného v době, kdy používáte naše online služby;
 • Operační systém počítače nebo mobilního zařízení a typ prohlížeče;
 • Typ mobilního zařízení a jeho nastavení;
 • Jedinečné identifikační číslo vašeho zařízení (UDID) nebo identifikační číslo vašeho mobilního zařízení (MEID);
 • Výrobní číslo zařízení a jednotlivých komponent;
 • Reklamní identifikátory (např. IDFA nebo IFA) či podobné identifikátory;
 • Odkazující web (tedy stránka, která vás přivedla na naše webové stránky) nebo aplikace;
 • Informace o tom, jak používáte naše online služby – například jaké stránky v rámci našich webů či mobilních aplikací navštívíte.

Naše online služby mohou shromažďovat údaje o přesné poloze vašeho mobilního zařízení nebo počítače pomocí geolokalizace a technologií, jako jsou GPS, Wi-Fi, Bluetooth, nebo blízkost základnové stanice. U většiny mobilních zařízení a počítačových systémů budete vyzváni, abyste službě nebo aplikaci BUDDYVET udělili souhlas se zpracováním těchto informací. Svůj souhlas se shromažďováním těchto údajů můžete odvolat pomocí nastavení daného zařízení či webového prohlížeče. Pokud máte jakékoliv dotazy o to, jak nám zabránit ve shromažďování přesných informací o vaší poloze, doporučujeme vám obrátit se na svého poskytovatele mobilních služeb, výrobce mobilního zařízení či poskytovatele webového prohlížeče. Některé online služby nemusí bez informací o vaší poloze správně fungovat. Pokud budete chtít, abychom vymazali námi získané informace, které by mohly identifikovat vaši přesnou polohu, kontaktujte nás prostřednictvím našeho globálního či místního oddělení pro ochranu osobních údajů (Data Protection Office), a to pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Ze zákona můžeme být povinni si určité informace ponechat.

Shromažďujeme informace z jiných zdrojů.

Informace o vás můžeme rovněž získávat od jiných společností a organizací, včetně veřejných databází, platforem sociálních sítí nebo externích partnerů – např. subjektů, které zajišťují analytické či marketingové služby. Rovněž můžeme shromažďovat informace, které jsou veřejně dostupné. Můžeme například shromažďovat informace z vašeho veřejného profilu, pokud s námi budete v kontaktu prostřednictvím sociálních sítí. Rovněž můžeme shromažďovat komunikaci v rámci sociálních sítí, která je nám určena nebo která se nás týká.

Informace, které nám poskytnete, můžeme kombinovat s informacemi, které jsou získávány automatizovanými postupy, případně s informacemi, které získáme z jiných zdrojů.

2. Jak používáme informace, které získáme


Informace, které získáme, můžeme používat následujícími způsoby.

Za účelem poskytování našich služeb a realizace transakcí s vámi:

Plnění vašich žádostí, uspokojování požadavků a zpracovávání plateb za naše produkty a služby;
Komunikace s vámi v souvislosti s vašimi požadavky, nákupy nebo účty u nás, případně v souvislosti s žádostmi, dotazy a připomínkami;
Poskytování online služeb, což zahrnuje naše webové stránky a mobilní aplikace; a
Poskytování zákaznické podpory, včetně řešení jakýchkoliv problémů týkajících se našich služeb.

Za účelem nabídky a zlepšování našich služeb a za účelem následujících dalších legitimních podnikatelských zájmů:

 • Poskytování informací o našich produktech a službách, soutěžích, nabídkách, reklamních či mimořádných akcích, které by vás dle našeho názoru mohly zajímat;
 • Poskytování informací o produktech a službách našich obchodních partnerů;
 • Přizpůsobení zákaznické zkušenosti v rámci našich online služeb;
 • Řízení naší podnikatelské činnosti, včetně vývoje nových produktů a služeb, realizace spotřebitelských či provozních výzkumů a hodnocení účinnosti našich prodejních, marketingových a reklamních činností;
 • Používání analytických nástrojů a technologií pro profilování za účelem personalizace vaší zákaznické zkušenosti, poskytování obsahu (včetně reklamy) dle vašich zájmů a způsobu, jakým používáte naše online služby, řízení naší podnikatelské činnosti, podpora při diagnostice technických a servisních problémů, správa našich online služeb, identifikace uživatelů našich online služeb, identifikace zařízení za účelem prevence podvodů, sběr demografických informací o našich uživatelích a určování způsobů užívání našich služeb;
 • Údržba, správa a vylepšování našich produktů, nabídek, propagačních akcí a online služeb či jiných technologií;
 • Zajištění zabezpečení našich sítí a systémů.

Plnění příslušných právních předpisů:

Ochrana před podvody a jinou trestnou činností, nároky či dalšími závazky a jejich identifikace a prevence;
Plnění zákonných povinností a našich pravidel;
Určení, uplatňování či obrana zákonných nároků; a
Monitorování a hlášení problémů s dodržováním právních předpisů.

Na základě vašeho souhlasu (pokud je ze zákona vyžadován) můžeme používat námi získávané údaje, abychom:

Vám zasílali emaily či textové zprávy o našich produktech a službách, soutěžích, nabídkách, reklamních či mimořádných akcích, které by vás dle našeho názoru mohly zajímat;
Vám zasílali emaily či textové zprávy o produktech a službách našich obchodních partnerů;
Poskytovali služby na základě polohy;
Poskytovali online služby dětem (pokud byl získán souhlas rodičů);Využívali soubory cookies a podobné technologie; a
Vám poskytovali online služby, které zahrnují webové stránky či mobilní aplikace.Informace, které o vás získáme, můžeme používat i jinými způsoby. O těchto způsobech vás budeme informovat v okamžiku, kdy budou dané shromažďovány, případně vás v této věci požádáme o váš souhlas.

3. Jakým způsobem sdílíme námi získané informace


Vaše osobní údaje neprodáváme, přičemž je sdílíme výhradně v souladu s ustanoveními tohoto prohlášení o ochraně soukromí.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci skupiny BuddyVet GROUP. Skupina BuddyVet GROUP zahrnuje společnost BUDDYVET, naše přidružené subjekty, dceřiné společnosti a držitele našich licencí. Seznam těchto subjektů nebo údaj o tom, kde můžete najít více informací, je dostupný na stránkách služby BUDDYVET. Členové skupiny BuddyVet GROUP, kteří od nás obdrží dané údaje, nemohou tyto údaje používat či dále sdílet jiným způsobem, než je stanoveno v tomto prohlášení o ochraně soukromí.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s dodavateli, kteří nám poskytují své služby, například zodpovídání dotazů, zajišťování zpracování údajů a jiné služby v oblasti informačních technologií, řízení propagačních akcí, soutěží, losování cen a loterií, provádění výzkumů a analýz a personalizace zkušeností jednotlivých uživatelů služby BUDDYVET. Těmto dodavatelům neumožňujeme, aby dané údaje používali nebo je sdíleli pro žádný jiný účel, než je poskytování služeb naším jménem.

Ze strategických a jiných obchodních důvodů se můžeme rozhodnout prodat či převést celé naše podnikání nebo jeho část. V rámci takovéhoto prodeje či převodu můžeme námi získané a uchovávané informace – včetně osobních údajů – předat komukoliv, kdo se bude na daném prodeji či převodu podílet.

Může dojít k situacím, kdy budeme sdílet informace, pokud vás tyto přímo neidentifikují. Můžeme například sdílet anonymní, agregované statistiky o tom, jak využíváte naše online služby. Případně můžeme kombinovat informace o vás s informace o ostatních zákaznících a sdílet tyto informace způsobem, který neodkazuje na konkrétní zákazníky.

Jsme oprávněni používat či sdílet osobní údaje, pokud je to nezbytné za účelem dodržování jakýchkoliv právních předpisů, nařízení či zákonných požadavků, za účelem ochrany našich online služeb, za účelem uplatnění či bránění zákonných nároků, za účelem ochrany práv, zájmů, bezpečnosti a zabezpečení naší organizace, našich zaměstnanců, držitelů licencí nebo veřejnosti, případně v souvislosti s vyšetřováním podvodů či jiné trestné činnosti nebo porušení našich pravidel.

4. Oznámení o ochraně soukromí dětí


Chápeme, jak důležité je chránit vaše soukromí při využívání našich online služeb. Obzvláště usilujeme o to, abychom chránili soukromí dětí, které navštěvují či používají naše online služby. 

Doporučujeme rodičům, aby pravidelně monitorovali a kontrolovali online aktivity svých dětí. Pokud máte jakékoliv dotazy o postupech v oblasti ochrany soukromí dětí, kontaktujte prosím naše globální či místní oddělení pro ochranu osobních údajů (Data Protection Office), a to pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

5. Vaše volby


Marketingová sdělení

Pokud jste souhlasili s doručováním našich marketingových sdělení, můžete tento souhlas později odvolat, a to v dle pokynů pro odvolání souhlasu uvedených v jednotlivých marketingových sděleních. Obecně pak jsou vaše preference týkající se komunikace, včetně pokynů o případném odvolání souhlasu, k dispozici v profilové části online služeb, které využíváte. V některých případech je možné upravit preference týkající se komunikace prostřednictvím nastavení vašeho zařízení. Svůj souhlas můžete také odvolat prostřednictvím našeho globálního či místního oddělení pro ochranu osobních údajů (Data Protection Office), a to pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Pokud odvoláte svůj souhlas s doručováním našich marketingových sdělení, můžeme vám i nadále zasílat informace o vašich transakcích, účtech, které u nás máte, a o případných soutěžích, losováních či loteriích, do kterých jste se zapojili. Odvolání souhlasu pro určitou formu komunikace neznamená současné odvolání souhlasu pro jiné formy. Například v případě, že odvoláte svůj souhlas s doručováním marketingových emailů, můžeme vám i nadále zasílat marketingové textové zprávy, pokud jste s jejich doručováním souhlasili. 

Osobní údaje neposkytujeme třetím stranám pro jejich vlastní aktivity přímého marketingu, pokud nám v této věci neudělíte souhlas. Pokud vám zašleme určité oznámení a vy budete souhlasit, budeme vaše osobní údaje sdílet v souladu s vašimi pokyny.

Vaše práva v oblasti osobních údajů

V některých zemích mají fyzické osoby v souvislosti se zpracováním námi získaných osobních údajů právo na přístup k těmto údajům, jejich opravu, předávání, omezení, výmaz a právo vznášet námitky vůči jejich zpracování. V těchto zemích jsou fyzické osoby rovněž oprávněny odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pro více informací o těchto právech a o zemích, kde fyzickým osobám tato práva náleží, nahlédněte do příslušných specifikací pro konkrétní země. Můžete rovněž navštívit Centrum pro práva dle Nařízení GDPR.

6. Používání našich online služeb a jiných technologií


My i naši dodavatelé, kteří nám poskytují své služby, můžeme používat soubory, internetové tagy a jiné podobné technologie v rámci našich online služeb i jiných oblastí týkajících se našeho podnikání, například v souvislosti s online reklamou, a to za účelem shromažďování informací a poskytování vámi požadovaných služeb či produktů.

Soubory cookies a jiné technologie

Soubor „cookie“ je malý textový soubor, který je umístěn v rámci webového prohlížeče či zařízení uživatele internetu, přičemž slouží k tomu, aby si zapamatoval a/nebo získával informace o daném uživateli. Některé země, ve kterých působíme, mohou rovněž mít pravidla pro používání souborů cookies. Tyto konkrétní informace pro Vaši zemi jsou uvedeny dále.

„Internetový tag“ představuje malý objekt nebo obraz, který je vložen přímo do webové stránky, aplikace nebo emailu a který má sledovat aktivitu. Někdy jsou tyto tagy označovány jako pixelové tagy.

Vezměte prosím na vědomí, že:

 • Při používání našich online služeb mohou být využívány soubory cookies;
 • Nabízíme určité funkce, které jsou k dispozici výhradně prostřednictvím souborů cookies a jiných podobných technologií;
 • Můžeme využívat soubory cookies a jiné monitorovací technologie pro jednotlivé relace (tedy po dobu vaší návštěvy) i jejich trvalé formy (po určitou fixní dobu);Naše online služby a jiné oblasti týkající se našeho podnikání mohou využívat internetové tagy;
 • Používáme soubory cookies, internetové tagy a jiné podobné technologie, abychom shromažďovali informace pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně soukromí. Informace získané prostřednictvím těchto technologií můžeme rovněž kombinovat s informacemi, které jsme o vás získali jinými způsoby uvedenými v tomto prohlášení o ochraně soukromí.


Tyto technologie můžeme používat, abychom:

 • Vás nebo vaše zařízení jednoznačně identifikovali;
 • Vám umožnili přístup k našim online službám a jejich užívání, přičemž bez nich naše online služby nemusí správně fungovat;
 • Prohloubili zabezpečení systému, pokud je to vhodné;
 • Získali statistické údaje – za účelem sledování využívání našich webových stránek a mobilních aplikací;
 • Zlepšili naše produkty a služby;
 • Mohli monitorovat výkonnost našich online služeb (např. provoz, chyby, doba nahrávání stránek, oblíbené části, atd.);
 • Si vás pamatovali – pro větší pohodlí – v rámci vašich návštěv našich online služeb;
 • Umožnili upravit na míru vaši zákaznickou zkušenost;
  Vám mohli předkládat naše nabídky prostřednictvím cílené reklamy; a
  Mohli zajišťovat jiné účely popsané v části tohoto prohlášení o ochraně soukromí nazvané „Jak používáme informace“
 • Můžeme například používat určité technologie, abychom určili, zda jste otevřeli email nebo klikli na odkaz uvedený v emailu, jak používáte stránky a obsah našich mobilních aplikací nebo zda jste klikli na online reklamu.


My i ostatní subjekty (například naše reklamní sítě) můžeme tyto technologie používat pro sběr informací o vaší online aktivitě, a to v čase i v rámci webů a zařízení třetích stran, při používání našich online služeb, abychom vám mohli dále přizpůsobit vaši zákaznickou zkušenost.

Pokud nechcete, aby byly využívány soubory cookies, nebo chcete, aby vás váš prohlížeč upozornil na použití těchto souborů, upravte si nastavení svého webového prohlížeče. Pro informace o změně nastavení pro soubory cookies klikněte na část „Nápověda“ vašeho prohlížeče. Pokud zakážete všechny soubory cookies, nemusí vám být k dispozici všechny funkce webových stránek.

Některé novější webové prohlížeče mohou nabízet možnost „Nesledovat“, která vámi navštíveným webovým stránkám předává informaci o tom, že si nepřejete, aby byla vaše aktivita monitorována. I nadále sledujeme nové technologie a můžeme určitý standard přijmout, jakmile bude vytvořen.

Pokud je v rámci našich online služeb k dispozici video, můžeme nastavovat a monitorovat vámi zhlédnutá videa. Tímto souhlasíte s tím, abychom sledovali prohlížení videí z vaší strany prostřednictvím našich online služeb nebo externích sociálních sítí, a to až po dobu dvou let – případně v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy nebo dokud svůj souhlas neodvoláte.

Další informace o tom, jak jsou soubory cookies a jiné technologie používány v rámci země, ve které jste zákazníkem, mohou být k dispozici ve specifikaci pro konkrétní zemi.

Cílená reklama

Pokud budete používat naše online služby, můžeme (a naši dodavatelé, kteří nám poskytují své služby, mohou) shromažďovat informace o vaší aktivitě tak, abychom vám mohli nabízet reklamu přizpůsobenou na míru vašim zájmům.

Vzhledem k tomu, že působíme v rámci reklamních sítí, můžete určité reklamy vidět i na jiných webových stránkách. Tyto sítě nám umožňují diferenciovat informace, které vám zasíláme, na základě vašich zájmů, vašich jiných informací a dle příslušného kontextu. Reklamní sítě pak sledují vaši online aktivitu v čase prostřednictvím souborů cookies, internetových tagů a logů webových serverů. Dané informace používají k tomu, aby vám zobrazovaly reklamy, které by vás mohly obzvláště zajímat. Reklamní sítě, jejichž jsme součástí, mohou shromažďovat informace o vašich návštěvách webových stránek, které jsou také součástí dané reklamní sítě – například stránky či reklamy, které si prohlédnete, a informace o tom, jak webové stránky používáte. Dané informace používáme – v rámci našich online služeb i webových stránek třetích stran, které jsou součástí reklamních sítí – k tomu, abychom vám poskytovali reklamu upravenou na míru a mohli hodnotit, jak účinný náš marketing skutečně je.

Svůj souhlas s cílenou reklamou můžete odvolat na níže uvedených kontaktech. Pokud svůj souhlas odvoláte, budete i nadále dostávat reklamu, avšak tato nebude upravena dle vašich zájmů.

7. Odkazy na jiné webové stránky a sociální sítě


Naše online služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které jsou provozovány třetími stranami. Pokud některé z těchto odkazovaných webových stránek navštívíte, měli byste si prostudovat pravidla ochrany soukromí, podmínky a jiná pravidla těchto webových stránek. Za tato pravidla a postupy třetích stran neneseme odpovědnost. Jakékoliv informace, které těmto organizacím poskytnete, jsou řešeny dle pravidel ochrany soukromí, podmínek a jiných pravidel těchto subjektů.

V rámci našich online služeb mohou být rovněž zastoupeni poskytovatelé jiných aplikací, nástrojů, widgetů a plug-inů, např. tlačítka „Like“ společnosti Facebook; tito poskytovatelé mohou rovněž používat automatizované způsoby sběru informací o tom, jak dané funkce používáte. Tyto subjekty pak mohou vaše informace používat v souladu se svými vlastními pravidly.

8. Zabezpečení informací


Usilujeme o to, abychom přijímali vhodná opatření určená k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. Naše technické, organizační a fyzické procesy jsou navrženy tak, aby chránily osobní údaje před nahodilou, nezákonnou či neoprávněnou ztrátou, přístupem, zveřejněním, používáním, změnou nebo zničením. Ačkoliv se snažíme své informační systémy chránit, žádné webové stránky, mobilní aplikace, počítačové systémy či přenosy informací na internetu či jiné veřejné síti nejsou 100% bezpečné.

9. Archivace


Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro plnění účelů uvedených v tomto prohlášení o ochraně soukromí a pro plnění našich pravidel o archivaci záznamů (pokud ze zákona nevyplývají delší lhůty). Naše pravidla týkající se záznamů odrážejí příslušné právní předpisy. Vaše osobní údaje si ponecháme a budeme používat v rozsahu nezbytném pro plnění příslušných zákonných povinností (například pokud jsme povinni si určité informace ponechat, abychom splnili ustanovení příslušných daňových či finančních zákonů), řešení sporů, uplatňování našich smluv a pro jiné účely uvedené v tomto prohlášení.

10. Mezinárodní předávání osobních údajů


V této souvislosti můžeme sdílet vaše osobní údaje v rámci skupiny BuddyVet GROUP a na základě výše uvedených použití je předávat do zemí, ve kterých působíme. Jakékoliv mezinárodní předávání osobních údajů bude realizováno v souladu s tímto Prohlášením o ochraně soukromí a v souladu s příslušnými právními předpisy. Některé země, ve kterých působíme, mohou být konkrétní požadavky týkající se mezinárodního předávání osobních údajů. Tyto konkrétní informace jsou dle jednotlivých zemí uvedeny ve specifikacích pro konkrétní země.

11. Změny našeho Prohlášení o ochraně soukromí


Toto prohlášení o ochraně soukromí je účinné k datu uvedenému v jeho úvodu. Toto prohlášení o ochraně soukromí můžeme čas od času upravit. Pokud tak učiníme, zveřejníme upravené znění a upravíme „datum poslední aktualizace“ (tedy datum jeho platnosti) v závěru prohlášení. Pro nejaktuálnější verzi prohlášení byste měli tyto webové stránky pravidelně kontrolovat.

12. Jak nás můžete kontaktovat


V souvislosti s postupy služby BUDDYVET v oblasti ochrany soukromí nás můžete kdykoliv kontaktovat prostřednictvím našeho globálního či místního oddělení pro ochranu osobních údajů (Data Protection Office). Naše místní oddělení pro ochranu osobních údajů vám mohou poskytnout podporu s ohledem na dotazy či informace o konkrétních zemích. Kontaktní informace místních oddělení pro ochranu osobních údajů jsou k dispozici ve specifikacích pro jednotlivé země.
Globální oddělení pro ochranu osobních údajů (Global Data Protection Office)
gdpr@buddyvet.cz

13. Zásady zpracování osobních údajů služby BUDDYVET - Česká Republika


Toto prohlášení o ochraně soukromí navazuje na globální prohlášení služby BUDDYVET o ochraně soukromí a specifikuje podmínky zpracování osobních údajů na území České republiky.

Jsme si vědomi, že Vás zajímá, jak je nakládáno s Vašimi osobními údaji. Tyto zásady podrobně popisují, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme, používáme a předáváme Vaše osobní údaje (osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat).

Poslední aktualizace: 1.10.2020, BUDDYVET

Toto prohlášení o ochraně soukromí popisuje, jakým způsobem služba BUDDYVET shromažďuje, používá, chrání a sdílí osobní údaje svých uživatelů. Výraz „uživatelé“ označuje osoby, které využívají mobilní aplikaci, používají webové stránky služby BUDDYVET (buddyvet.cz) nebo jsou s námi v jiném kontaktu.1. Informace, které shromažďujeme
Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, pokud používáte naše webové stránky či mobilní aplikace („online služby“) nebo jste s námi v jiném kontaktu (souhrnně „služby“). Údaje, které shromažďujeme, spadají do třech kategorií: (a) informace, které nám poskytnete; (b) informace, které shromažďujeme automatizovanými postupy; a (c) informace, které získáváme z jiných zdrojů.

Obecně platí, že nám své osobní údaje poskytujete dobrovolně. Mohou se však objevit situace, kdy je poskytnutí vašich osobních údajů nezbytné pro poskytnutí určité služby, případně je vyžadováno ze zákona. Vezměte, prosím, na vědomí, že v určitých případech vám nemusíme být schopni poskytnout své služby, pokud nám dané údaje neposkytnete. Dáme vám vědět, pokud bude poskytnutí vašich osobních údajů nezbytné.

Informace, které nám poskytnete, můžeme kombinovat s informacemi, které jsou získávány automatizovanými postupy, případně s informacemi, které získáme z jiných zdrojů.

V závislosti na tom, jakým způsobem mezi námi probíhá kontakt, nám můžete poskytnout následující údaje:

 • Osobní informace – například vaše jméno, poštovní či emailovou adresu, telefonní číslo, datum narození a jiné kontaktní informace – pokud se registrujete v rámci našich online služeb, zapojíte se do jedné z našich soutěží, případně nás kontaktujte telefonicky či prostřednictvím našich online služeb;
 • Transakční informace – například informaci o zaslané notifikaci;
 • Informace o účtu – například vaše uživatelské jméno a heslo (nebo jiný údaj, který vás identifikuje) používané pro přístup k našim online službám nebo k nákupu či využívání našich produktů a služeb;
 • Profilové informace, včetně produktů a služeb, které máte rádi, případně informace o čase, kdy naše služby využíváte;
 • Jiné osobní informace, které nám dobrovolně poskytnete během kontaktu s námi. Informace shromažďujeme automatizovanými postupy.

Můžeme používat automatizované technologie za účelem sběru informací z vašeho počítačového systému či mobilního zařízení, a to během využívání našich online služeb. Automatizované technologie mohou zahrnovat soubory cookies, místní sdílené objekty a internetové tagy. Více informací o souborech cookies a jiných technologiích je uvedeno níže v článku 6.

Můžeme shromažďovat vaše následující informace:

 • Adresa internetového protokolu (IP);
 • Datum a čas přístupu k našim online službám;
 • Název a URL souboru získaného v době, kdy používáte naše online služby;
 • Operační systém počítače nebo mobilního zařízení a typ prohlížeče;
 • Typ mobilního zařízení a jeho nastavení;
 • Jedinečné identifikační číslo vašeho zařízení (UDID) nebo identifikační číslo vašeho mobilního zařízení (MEID);
 • Výrobní číslo zařízení a jednotlivých komponent;
 • Reklamní identifikátory (např. IDFA nebo IFA) či podobné identifikátory;
 • Odkazující web (tedy stránka, která vás přivedla na naše webové stránky) nebo aplikace;
 • Informace o tom, jak používáte naše online služby – například jaké stránky v rámci našich webů či mobilních aplikací navštívíte.

Naše online služby mohou shromažďovat údaje o přesné poloze vašeho mobilního zařízení nebo počítače pomocí geolokalizace a technologií, jako jsou GPS, Wi-Fi, Bluetooth, nebo blízkost základnové stanice. U většiny mobilních zařízení a počítačových systémů budete vyzváni, abyste službě nebo aplikaci BUDDYVET udělili souhlas se zpracováním těchto informací. Svůj souhlas se shromažďováním těchto údajů můžete odvolat pomocí nastavení daného zařízení či webového prohlížeče. Pokud máte jakékoliv dotazy o to, jak nám zabránit ve shromažďování přesných informací o vaší poloze, doporučujeme vám obrátit se na svého poskytovatele mobilních služeb, výrobce mobilního zařízení či poskytovatele webového prohlížeče. Některé online služby nemusí bez informací o vaší poloze správně fungovat. Pokud budete chtít, abychom vymazali námi získané informace, které by mohly identifikovat vaši přesnou polohu, kontaktujte nás prostřednictvím našeho globálního či místního oddělení pro ochranu osobních údajů (Data Protection Office), a to pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Ze zákona můžeme být povinni si určité informace ponechat.

Shromažďujeme informace z jiných zdrojů.

Informace o vás můžeme rovněž získávat od jiných společností a organizací, včetně veřejných databází, platforem sociálních sítí nebo externích partnerů – např. subjektů, které zajišťují analytické či marketingové služby. Rovněž můžeme shromažďovat informace, které jsou veřejně dostupné. Můžeme například shromažďovat informace z vašeho veřejného profilu, pokud s námi budete v kontaktu prostřednictvím sociálních sítí. Rovněž můžeme shromažďovat komunikaci v rámci sociálních sítí, která je nám určena nebo která se nás týká.

Informace, které nám poskytnete, můžeme kombinovat s informacemi, které jsou získávány automatizovanými postupy, případně s informacemi, které získáme z jiných zdrojů.

2. Jak používáme informace, které získáme


Informace, které získáme, můžeme používat následujícími způsoby.

Za účelem poskytování našich služeb a realizace transakcí s vámi:

Plnění vašich žádostí, uspokojování požadavků a zpracovávání plateb za naše produkty a služby;
Komunikace s vámi v souvislosti s vašimi požadavky, nákupy nebo účty u nás, případně v souvislosti s žádostmi, dotazy a připomínkami;
Poskytování online služeb, což zahrnuje naše webové stránky a mobilní aplikace; a
Poskytování zákaznické podpory, včetně řešení jakýchkoliv problémů týkajících se našich služeb.

Za účelem nabídky a zlepšování našich služeb a za účelem následujících dalších legitimních podnikatelských zájmů:

 • Poskytování informací o našich produktech a službách, soutěžích, nabídkách, reklamních či mimořádných akcích, které by vás dle našeho názoru mohly zajímat;
 • Poskytování informací o produktech a službách našich obchodních partnerů;
 • Přizpůsobení zákaznické zkušenosti v rámci našich online služeb;
 • Řízení naší podnikatelské činnosti, včetně vývoje nových produktů a služeb, realizace spotřebitelských či provozních výzkumů a hodnocení účinnosti našich prodejních, marketingových a reklamních činností;
 • Používání analytických nástrojů a technologií pro profilování za účelem personalizace vaší zákaznické zkušenosti, poskytování obsahu (včetně reklamy) dle vašich zájmů a způsobu, jakým používáte naše online služby, řízení naší podnikatelské činnosti, podpora při diagnostice technických a servisních problémů, správa našich online služeb, identifikace uživatelů našich online služeb, identifikace zařízení za účelem prevence podvodů, sběr demografických informací o našich uživatelích a určování způsobů užívání našich služeb;
 • Údržba, správa a vylepšování našich produktů, nabídek, propagačních akcí a online služeb či jiných technologií;
 • Zajištění zabezpečení našich sítí a systémů.

Plnění příslušných právních předpisů:

Ochrana před podvody a jinou trestnou činností, nároky či dalšími závazky a jejich identifikace a prevence;
Plnění zákonných povinností a našich pravidel;
Určení, uplatňování či obrana zákonných nároků; a
Monitorování a hlášení problémů s dodržováním právních předpisů.

Na základě vašeho souhlasu (pokud je ze zákona vyžadován) můžeme používat námi získávané údaje, abychom:

Vám zasílali emaily či textové zprávy o našich produktech a službách, soutěžích, nabídkách, reklamních či mimořádných akcích, které by vás dle našeho názoru mohly zajímat;
Vám zasílali emaily či textové zprávy o produktech a službách našich obchodních partnerů;
Poskytovali služby na základě polohy;
Poskytovali online služby dětem (pokud byl získán souhlas rodičů);Využívali soubory cookies a podobné technologie; a
Vám poskytovali online služby, které zahrnují webové stránky či mobilní aplikace.Informace, které o vás získáme, můžeme používat i jinými způsoby. O těchto způsobech vás budeme informovat v okamžiku, kdy budou dané shromažďovány, případně vás v této věci požádáme o váš souhlas.

3. Jakým způsobem sdílíme námi získané informace


Vaše osobní údaje neprodáváme, přičemž je sdílíme výhradně v souladu s ustanoveními tohoto prohlášení o ochraně soukromí.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci skupiny BuddyVet GROUP. Skupina BuddyVet GROUP zahrnuje společnost BUDDYVET, naše přidružené subjekty, dceřiné společnosti a držitele našich licencí. Seznam těchto subjektů nebo údaj o tom, kde můžete najít více informací, je dostupný na stránkách služby BUDDYVET. Členové skupiny BuddyVet GROUP, kteří od nás obdrží dané údaje, nemohou tyto údaje používat či dále sdílet jiným způsobem, než je stanoveno v tomto prohlášení o ochraně soukromí.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s dodavateli, kteří nám poskytují své služby, například zodpovídání dotazů, zajišťování zpracování údajů a jiné služby v oblasti informačních technologií, řízení propagačních akcí, soutěží, losování cen a loterií, provádění výzkumů a analýz a personalizace zkušeností jednotlivých uživatelů služby BUDDYVET. Těmto dodavatelům neumožňujeme, aby dané údaje používali nebo je sdíleli pro žádný jiný účel, než je poskytování služeb naším jménem.

Ze strategických a jiných obchodních důvodů se můžeme rozhodnout prodat či převést celé naše podnikání nebo jeho část. V rámci takovéhoto prodeje či převodu můžeme námi získané a uchovávané informace – včetně osobních údajů – předat komukoliv, kdo se bude na daném prodeji či převodu podílet.

Může dojít k situacím, kdy budeme sdílet informace, pokud vás tyto přímo neidentifikují. Můžeme například sdílet anonymní, agregované statistiky o tom, jak využíváte naše online služby. Případně můžeme kombinovat informace o vás s informace o ostatních zákaznících a sdílet tyto informace způsobem, který neodkazuje na konkrétní zákazníky.

Jsme oprávněni používat či sdílet osobní údaje, pokud je to nezbytné za účelem dodržování jakýchkoliv právních předpisů, nařízení či zákonných požadavků, za účelem ochrany našich online služeb, za účelem uplatnění či bránění zákonných nároků, za účelem ochrany práv, zájmů, bezpečnosti a zabezpečení naší organizace, našich zaměstnanců, držitelů licencí nebo veřejnosti, případně v souvislosti s vyšetřováním podvodů či jiné trestné činnosti nebo porušení našich pravidel.

4. Oznámení o ochraně soukromí dětí


Chápeme, jak důležité je chránit vaše soukromí při využívání našich online služeb. Obzvláště usilujeme o to, abychom chránili soukromí dětí, které navštěvují či používají naše online služby. 

Doporučujeme rodičům, aby pravidelně monitorovali a kontrolovali online aktivity svých dětí. Pokud máte jakékoliv dotazy o postupech v oblasti ochrany soukromí dětí, kontaktujte prosím naše globální či místní oddělení pro ochranu osobních údajů (Data Protection Office), a to pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

5. Vaše volby


Marketingová sdělení

Pokud jste souhlasili s doručováním našich marketingových sdělení, můžete tento souhlas později odvolat, a to v dle pokynů pro odvolání souhlasu uvedených v jednotlivých marketingových sděleních. Obecně pak jsou vaše preference týkající se komunikace, včetně pokynů o případném odvolání souhlasu, k dispozici v profilové části online služeb, které využíváte. V některých případech je možné upravit preference týkající se komunikace prostřednictvím nastavení vašeho zařízení. Svůj souhlas můžete také odvolat prostřednictvím našeho globálního či místního oddělení pro ochranu osobních údajů (Data Protection Office), a to pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Pokud odvoláte svůj souhlas s doručováním našich marketingových sdělení, můžeme vám i nadále zasílat informace o vašich transakcích, účtech, které u nás máte, a o případných soutěžích, losováních či loteriích, do kterých jste se zapojili. Odvolání souhlasu pro určitou formu komunikace neznamená současné odvolání souhlasu pro jiné formy. Například v případě, že odvoláte svůj souhlas s doručováním marketingových emailů, můžeme vám i nadále zasílat marketingové textové zprávy, pokud jste s jejich doručováním souhlasili. 

Osobní údaje neposkytujeme třetím stranám pro jejich vlastní aktivity přímého marketingu, pokud nám v této věci neudělíte souhlas. Pokud vám zašleme určité oznámení a vy budete souhlasit, budeme vaše osobní údaje sdílet v souladu s vašimi pokyny.

Vaše práva v oblasti osobních údajů

V některých zemích mají fyzické osoby v souvislosti se zpracováním námi získaných osobních údajů právo na přístup k těmto údajům, jejich opravu, předávání, omezení, výmaz a právo vznášet námitky vůči jejich zpracování. V těchto zemích jsou fyzické osoby rovněž oprávněny odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pro více informací o těchto právech a o zemích, kde fyzickým osobám tato práva náleží, nahlédněte do příslušných specifikací pro konkrétní země. Můžete rovněž navštívit Centrum pro práva dle Nařízení GDPR.

6. Používání našich online služeb a jiných technologií


My i naši dodavatelé, kteří nám poskytují své služby, můžeme používat soubory, internetové tagy a jiné podobné technologie v rámci našich online služeb i jiných oblastí týkajících se našeho podnikání, například v souvislosti s online reklamou, a to za účelem shromažďování informací a poskytování vámi požadovaných služeb či produktů.

Soubory cookies a jiné technologie

Soubor „cookie“ je malý textový soubor, který je umístěn v rámci webového prohlížeče či zařízení uživatele internetu, přičemž slouží k tomu, aby si zapamatoval a/nebo získával informace o daném uživateli. Některé země, ve kterých působíme, mohou rovněž mít pravidla pro používání souborů cookies. Tyto konkrétní informace pro Vaši zemi jsou uvedeny dále.

„Internetový tag“ představuje malý objekt nebo obraz, který je vložen přímo do webové stránky, aplikace nebo emailu a který má sledovat aktivitu. Někdy jsou tyto tagy označovány jako pixelové tagy.

Vezměte prosím na vědomí, že:

 • Při používání našich online služeb mohou být využívány soubory cookies;
 • Nabízíme určité funkce, které jsou k dispozici výhradně prostřednictvím souborů cookies a jiných podobných technologií;
 • Můžeme využívat soubory cookies a jiné monitorovací technologie pro jednotlivé relace (tedy po dobu vaší návštěvy) i jejich trvalé formy (po určitou fixní dobu);Naše online služby a jiné oblasti týkající se našeho podnikání mohou využívat internetové tagy;
 • Používáme soubory cookies, internetové tagy a jiné podobné technologie, abychom shromažďovali informace pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně soukromí. Informace získané prostřednictvím těchto technologií můžeme rovněž kombinovat s informacemi, které jsme o vás získali jinými způsoby uvedenými v tomto prohlášení o ochraně soukromí.


Tyto technologie můžeme používat, abychom:

 • Vás nebo vaše zařízení jednoznačně identifikovali;
 • Vám umožnili přístup k našim online službám a jejich užívání, přičemž bez nich naše online služby nemusí správně fungovat;
 • Prohloubili zabezpečení systému, pokud je to vhodné;
 • Získali statistické údaje – za účelem sledování využívání našich webových stránek a mobilních aplikací;
 • Zlepšili naše produkty a služby;
 • Mohli monitorovat výkonnost našich online služeb (např. provoz, chyby, doba nahrávání stránek, oblíbené části, atd.);
 • Si vás pamatovali – pro větší pohodlí – v rámci vašich návštěv našich online služeb;
 • Umožnili upravit na míru vaši zákaznickou zkušenost;
  Vám mohli předkládat naše nabídky prostřednictvím cílené reklamy; a
  Mohli zajišťovat jiné účely popsané v části tohoto prohlášení o ochraně soukromí nazvané „Jak používáme informace“
 • Můžeme například používat určité technologie, abychom určili, zda jste otevřeli email nebo klikli na odkaz uvedený v emailu, jak používáte stránky a obsah našich mobilních aplikací nebo zda jste klikli na online reklamu.


My i ostatní subjekty (například naše reklamní sítě) můžeme tyto technologie používat pro sběr informací o vaší online aktivitě, a to v čase i v rámci webů a zařízení třetích stran, při používání našich online služeb, abychom vám mohli dále přizpůsobit vaši zákaznickou zkušenost.

Pokud nechcete, aby byly využívány soubory cookies, nebo chcete, aby vás váš prohlížeč upozornil na použití těchto souborů, upravte si nastavení svého webového prohlížeče. Pro informace o změně nastavení pro soubory cookies klikněte na část „Nápověda“ vašeho prohlížeče. Pokud zakážete všechny soubory cookies, nemusí vám být k dispozici všechny funkce webových stránek.

Některé novější webové prohlížeče mohou nabízet možnost „Nesledovat“, která vámi navštíveným webovým stránkám předává informaci o tom, že si nepřejete, aby byla vaše aktivita monitorována. I nadále sledujeme nové technologie a můžeme určitý standard přijmout, jakmile bude vytvořen.

Pokud je v rámci našich online služeb k dispozici video, můžeme nastavovat a monitorovat vámi zhlédnutá videa. Tímto souhlasíte s tím, abychom sledovali prohlížení videí z vaší strany prostřednictvím našich online služeb nebo externích sociálních sítí, a to až po dobu dvou let – případně v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy nebo dokud svůj souhlas neodvoláte.

Další informace o tom, jak jsou soubory cookies a jiné technologie používány v rámci země, ve které jste zákazníkem, mohou být k dispozici ve specifikaci pro konkrétní zemi.

Cílená reklama

Pokud budete používat naše online služby, můžeme (a naši dodavatelé, kteří nám poskytují své služby, mohou) shromažďovat informace o vaší aktivitě tak, abychom vám mohli nabízet reklamu přizpůsobenou na míru vašim zájmům.

Vzhledem k tomu, že působíme v rámci reklamních sítí, můžete určité reklamy vidět i na jiných webových stránkách. Tyto sítě nám umožňují diferenciovat informace, které vám zasíláme, na základě vašich zájmů, vašich jiných informací a dle příslušného kontextu. Reklamní sítě pak sledují vaši online aktivitu v čase prostřednictvím souborů cookies, internetových tagů a logů webových serverů. Dané informace používají k tomu, aby vám zobrazovaly reklamy, které by vás mohly obzvláště zajímat. Reklamní sítě, jejichž jsme součástí, mohou shromažďovat informace o vašich návštěvách webových stránek, které jsou také součástí dané reklamní sítě – například stránky či reklamy, které si prohlédnete, a informace o tom, jak webové stránky používáte. Dané informace používáme – v rámci našich online služeb i webových stránek třetích stran, které jsou součástí reklamních sítí – k tomu, abychom vám poskytovali reklamu upravenou na míru a mohli hodnotit, jak účinný náš marketing skutečně je.

Svůj souhlas s cílenou reklamou můžete odvolat na níže uvedených kontaktech. Pokud svůj souhlas odvoláte, budete i nadále dostávat reklamu, avšak tato nebude upravena dle vašich zájmů.

7. Odkazy na jiné webové stránky a sociální sítě


Naše online služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které jsou provozovány třetími stranami. Pokud některé z těchto odkazovaných webových stránek navštívíte, měli byste si prostudovat pravidla ochrany soukromí, podmínky a jiná pravidla těchto webových stránek. Za tato pravidla a postupy třetích stran neneseme odpovědnost. Jakékoliv informace, které těmto organizacím poskytnete, jsou řešeny dle pravidel ochrany soukromí, podmínek a jiných pravidel těchto subjektů.

V rámci našich online služeb mohou být rovněž zastoupeni poskytovatelé jiných aplikací, nástrojů, widgetů a plug-inů, např. tlačítka „Like“ společnosti Facebook; tito poskytovatelé mohou rovněž používat automatizované způsoby sběru informací o tom, jak dané funkce používáte. Tyto subjekty pak mohou vaše informace používat v souladu se svými vlastními pravidly.

8. Zabezpečení informací


Usilujeme o to, abychom přijímali vhodná opatření určená k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. Naše technické, organizační a fyzické procesy jsou navrženy tak, aby chránily osobní údaje před nahodilou, nezákonnou či neoprávněnou ztrátou, přístupem, zveřejněním, používáním, změnou nebo zničením. Ačkoliv se snažíme své informační systémy chránit, žádné webové stránky, mobilní aplikace, počítačové systémy či přenosy informací na internetu či jiné veřejné síti nejsou 100% bezpečné.

9. Archivace


Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro plnění účelů uvedených v tomto prohlášení o ochraně soukromí a pro plnění našich pravidel o archivaci záznamů (pokud ze zákona nevyplývají delší lhůty). Naše pravidla týkající se záznamů odrážejí příslušné právní předpisy. Vaše osobní údaje si ponecháme a budeme používat v rozsahu nezbytném pro plnění příslušných zákonných povinností (například pokud jsme povinni si určité informace ponechat, abychom splnili ustanovení příslušných daňových či finančních zákonů), řešení sporů, uplatňování našich smluv a pro jiné účely uvedené v tomto prohlášení.

10. Mezinárodní předávání osobních údajů


V této souvislosti můžeme sdílet vaše osobní údaje v rámci skupiny BuddyVet GROUP a na základě výše uvedených použití je předávat do zemí, ve kterých působíme. Jakékoliv mezinárodní předávání osobních údajů bude realizováno v souladu s tímto Prohlášením o ochraně soukromí a v souladu s příslušnými právními předpisy. Některé země, ve kterých působíme, mohou být konkrétní požadavky týkající se mezinárodního předávání osobních údajů. Tyto konkrétní informace jsou dle jednotlivých zemí uvedeny ve specifikacích pro konkrétní země.

11. Změny našeho Prohlášení o ochraně soukromí


Toto prohlášení o ochraně soukromí je účinné k datu uvedenému v jeho úvodu. Toto prohlášení o ochraně soukromí můžeme čas od času upravit. Pokud tak učiníme, zveřejníme upravené znění a upravíme „datum poslední aktualizace“ (tedy datum jeho platnosti) v závěru prohlášení. Pro nejaktuálnější verzi prohlášení byste měli tyto webové stránky pravidelně kontrolovat.

12. Jak nás můžete kontaktovat


V souvislosti s postupy služby BUDDYVET v oblasti ochrany soukromí nás můžete kdykoliv kontaktovat prostřednictvím našeho globálního či místního oddělení pro ochranu osobních údajů (Data Protection Office). Naše místní oddělení pro ochranu osobních údajů vám mohou poskytnout podporu s ohledem na dotazy či informace o konkrétních zemích. Kontaktní informace místních oddělení pro ochranu osobních údajů jsou k dispozici ve specifikacích pro jednotlivé země.
Globální oddělení pro ochranu osobních údajů (Global Data Protection Office)
gdpr@buddyvet.cz

13. Zásady zpracování osobních údajů služby BUDDYVET - Česká Republika


Toto prohlášení o ochraně soukromí navazuje na globální prohlášení služby BUDDYVET o ochraně soukromí a specifikuje podmínky zpracování osobních údajů na území České republiky.

Jsme si vědomi, že Vás zajímá, jak je nakládáno s Vašimi osobními údaji. Tyto zásady podrobně popisují, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme, používáme a předáváme Vaše osobní údaje (osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat).

Poslední aktualizace: 1.10.2020, BUDDYVET