První pomoc při pořezání nebo odření

Všechny články

První pomoc při pořezání nebo odření

MVDr. Petra Orlovská
18.6.21

Pořezání o odřeniny

Rozdíl mezi řeznou ránou a odřeninou je, že řezné rány jsou delší než širší, jejich okraje jsou hladké a úhly ostré. Nejhlubší bývají uprostřed. Odřenina je méně hluboká než řezná rána a krvácení, pokud k němu vůbec dojde, je jen minimální.

Odřeniny

Mírné odřeniny mohou po zahojení zůstat bez následků, hlubší odřeniny však mohou na kůži zanechat jizvu. Traumatičtější odření, které naruší nebo odstraní všechny vrstvy kůže, se nazývá avulze.

Příčina:

Odřeniny mohou vzniknou na jakékoliv části těla. Vznikají většinou poraněním například při pádu, často při plavání o dno rybníka, nebo nějaké kameny.

Klinické příznaky:

Při tomto úrazu je většinou poškozena jen povrchová vrstva kůže tak zvaná epidermis, ve které jsou sítě vlásečnicových cév. Proto rány tolik nekrvácí. Vzhledem k hloubce (zasažení i škáry pod pokožkou a podkožní tkáně) se pak toto poranění různě dlouho hojí.

První pomoc:

Odřeninu po úrazu stačí pořádně očistit vlažnou vodou od všech nečistot a chlupů. Pokud je vaše zvíře klidné, můžete 2cm okolo rány ostříhat zbývající chlupy, aby odřeninu při hojení nedráždily. Poté ránu vydesinfikujte. Ránu ničím nepřekrývejte a nechte ji na vzduchu volně hojit. Můžete namazat hemagelem, framykoinem nebo i jedenkrát denně omýt heřmánkem.

Pokud dojde poraněním k avulzi (odtržení všech vrstev kůže), tak ihned kontaktujte veterinárního lékaře – rána se musí sešít a v některých případech musí být použity kožní štěpy.

Veterinárního lékaře navštivte pokud je rána velmi hluboká, došlo k sedření až do podkoží, nebo Vaše zvíře má i další klinické potíže spojené s bolestí jako je nechutenství, nezájem o okolí a naříkání. Dále vyhledejte veterinárního lékaře, pokud po pár dnech nedochází k hojení rány, rána mokvá a nebo hnisá.

Terapie:

Desinfekce, případná antibiotika a léky proti bolesti. V případě avulze také šití nebo kožní štěpy.

Řezné rány

Řezné rány mohou být povrchové nebo hluboké, s ostrými nebo zubatými okraji. Mohou porušit pouze povrchové tkáně nebo ovlivnit i ty hlouběji uložené, jako jsou vazy, svaly, šlachy, nervy, cévy nebo kosti.

Příčina:

K řezným raná dochází o ostrý předmět. Vaše zvíře se může pořezat o železo, dráty a další podobné předměty. Řezné rány mohou vzniknout kdekoliv na těle.

Povrchové

Klinické příznaky:

Řezné rány povrchové tolik nekrvácí, protože důležité cévy jsou uloženy v hloubce mezi svaly a vazy. Dochází k narušení kůže, což je samozřejmě pro zvíře bolestivé. Lehké krvácení se zastaví samo krevní sraženinou.

První pomoc:

Pokud dochází k ráně, kde se okraje rány od sebe noddálily o více jak pár milimetrů, jako to u povrchových ran bývá, postačí omytí vlažnou vodou a desinfekce. Ránu ničím nepřekrývejte ani nemažte a nechte na vzduchu volně hojit.

Veterinárního lékaře navštivte v případě nehojící se rány, mokvající nebo hnisající rány, nebo při příznacích doprovázející bolestivost (naříkání, nechutenství, nezájem o okolí).

Terapie:

Desinfekce, případně léky proti bolesti, nebo sešití rány.

Hluboké

Klinické příznaky:

Příznaky u hlubokých řezných ran se odvíjí dle zasažených hlubokých struktur. Poranění velkých cév – pokud je zasažena jedna z důležitých cév, tak dochází  k velkému krvácení, apatii (nepřítomnost) a blednutí sliznic (dásně, spojivka), v tomto případě může zvíře bez včasné první pomoci vykrvácet

Poranění svalů, šlach a nervů – v tomto případě dochází díky velké prokrvenosti svalů k většímu krvácení, pokud není zasažena velká céva, tak to          není život ohrožující stav. Při zasažení šlach (z pravidla hlavně na končetinách) ve většině případů dojde k narušení hybnosti. Zvíře nemůže          končetinu používat tak jako před zraněním. Při poškození nervů dochází ke ztrátě citlivosti od zasaženého místa směrem buď dolů (u končetin a ocasu), nebo dozadu (u poranění na těle).

Poranění kostí - řezné rány obvykle nezasahují do kosti, a tak bývá naříznut pouze periost (vazivový obal kryjící povrch kostí ). Rány vzniklé pilou však pronikají podstatně hlouběji. Při takto hlubokém poranění je větším problémem již zmíněné poranění větších cév. Avšak pokud je zasažena kost, kterou pokrývá jen kůže, tak je to pro zvíře velmi bolestivá záležitost, která však neohrožuje jeho život.

První pomoc:

Při hlubokém pořezání, které značně krvácí je velmi pravděpodobné, že je zasažena velká céva. Ránu okamžitě stlačte pomocí jakéhokoliv hadru nebo kusu oblečení, v nejlepším případě sterilním obvazem nebo čtvercem. Nikdy nepoužívejte vatu a na zvíře nepřikládejte škrtidla!

Jakmile ránu stlačíte, tak již nekontrolujte, zda rána přestala krvácet. Držte stlačení až do chvíle, než si zvíře přebere veterinární lékař, nebo Vám sám nedá pokyn.

Při poranění svalů, šlach, kostí a nervů, které krvácí postupujte stejně jako při poškození velké cévy a dopravte zvíře co nejrychleji k veterinárnímu lékaři.

Veterinárního lékaře volejte okamžitě a informujte ho o úrazu a stavu Vašeho zvířete. Včasná první pomoc a rychlé přepravení k veterinárnímu lékaři může Vašemu zvířeti nejen zachránit život ale zanechat mu život nadále kvalitní bez výrazných následků.

Terapie:

V tomto typu úrazu se vždy rána šije. Veterinární lékař musí sešít poraněné cévy, nervy, šlachy a také svaly a kůži. Proto čím dříve zvíře přivezete, tím je větší šance na plné zotavení. Dále léky proti bolesti a antibiotika.

Všechny články
Zdraví

První pomoc při pořezání nebo odření

MVDr. Petra Orlovská
18.6.2021

Pořezání o odřeniny

Rozdíl mezi řeznou ránou a odřeninou je, že řezné rány jsou delší než širší, jejich okraje jsou hladké a úhly ostré. Nejhlubší bývají uprostřed. Odřenina je méně hluboká než řezná rána a krvácení, pokud k němu vůbec dojde, je jen minimální.

Odřeniny

Mírné odřeniny mohou po zahojení zůstat bez následků, hlubší odřeniny však mohou na kůži zanechat jizvu. Traumatičtější odření, které naruší nebo odstraní všechny vrstvy kůže, se nazývá avulze.

Příčina:

Odřeniny mohou vzniknou na jakékoliv části těla. Vznikají většinou poraněním například při pádu, často při plavání o dno rybníka, nebo nějaké kameny.

Klinické příznaky:

Při tomto úrazu je většinou poškozena jen povrchová vrstva kůže tak zvaná epidermis, ve které jsou sítě vlásečnicových cév. Proto rány tolik nekrvácí. Vzhledem k hloubce (zasažení i škáry pod pokožkou a podkožní tkáně) se pak toto poranění různě dlouho hojí.

První pomoc:

Odřeninu po úrazu stačí pořádně očistit vlažnou vodou od všech nečistot a chlupů. Pokud je vaše zvíře klidné, můžete 2cm okolo rány ostříhat zbývající chlupy, aby odřeninu při hojení nedráždily. Poté ránu vydesinfikujte. Ránu ničím nepřekrývejte a nechte ji na vzduchu volně hojit. Můžete namazat hemagelem, framykoinem nebo i jedenkrát denně omýt heřmánkem.

Pokud dojde poraněním k avulzi (odtržení všech vrstev kůže), tak ihned kontaktujte veterinárního lékaře – rána se musí sešít a v některých případech musí být použity kožní štěpy.

Veterinárního lékaře navštivte pokud je rána velmi hluboká, došlo k sedření až do podkoží, nebo Vaše zvíře má i další klinické potíže spojené s bolestí jako je nechutenství, nezájem o okolí a naříkání. Dále vyhledejte veterinárního lékaře, pokud po pár dnech nedochází k hojení rány, rána mokvá a nebo hnisá.

Terapie:

Desinfekce, případná antibiotika a léky proti bolesti. V případě avulze také šití nebo kožní štěpy.

Řezné rány

Řezné rány mohou být povrchové nebo hluboké, s ostrými nebo zubatými okraji. Mohou porušit pouze povrchové tkáně nebo ovlivnit i ty hlouběji uložené, jako jsou vazy, svaly, šlachy, nervy, cévy nebo kosti.

Příčina:

K řezným raná dochází o ostrý předmět. Vaše zvíře se může pořezat o železo, dráty a další podobné předměty. Řezné rány mohou vzniknout kdekoliv na těle.

Povrchové

Klinické příznaky:

Řezné rány povrchové tolik nekrvácí, protože důležité cévy jsou uloženy v hloubce mezi svaly a vazy. Dochází k narušení kůže, což je samozřejmě pro zvíře bolestivé. Lehké krvácení se zastaví samo krevní sraženinou.

První pomoc:

Pokud dochází k ráně, kde se okraje rány od sebe noddálily o více jak pár milimetrů, jako to u povrchových ran bývá, postačí omytí vlažnou vodou a desinfekce. Ránu ničím nepřekrývejte ani nemažte a nechte na vzduchu volně hojit.

Veterinárního lékaře navštivte v případě nehojící se rány, mokvající nebo hnisající rány, nebo při příznacích doprovázející bolestivost (naříkání, nechutenství, nezájem o okolí).

Terapie:

Desinfekce, případně léky proti bolesti, nebo sešití rány.

Hluboké

Klinické příznaky:

Příznaky u hlubokých řezných ran se odvíjí dle zasažených hlubokých struktur. Poranění velkých cév – pokud je zasažena jedna z důležitých cév, tak dochází  k velkému krvácení, apatii (nepřítomnost) a blednutí sliznic (dásně, spojivka), v tomto případě může zvíře bez včasné první pomoci vykrvácet

Poranění svalů, šlach a nervů – v tomto případě dochází díky velké prokrvenosti svalů k většímu krvácení, pokud není zasažena velká céva, tak to          není život ohrožující stav. Při zasažení šlach (z pravidla hlavně na končetinách) ve většině případů dojde k narušení hybnosti. Zvíře nemůže          končetinu používat tak jako před zraněním. Při poškození nervů dochází ke ztrátě citlivosti od zasaženého místa směrem buď dolů (u končetin a ocasu), nebo dozadu (u poranění na těle).

Poranění kostí - řezné rány obvykle nezasahují do kosti, a tak bývá naříznut pouze periost (vazivový obal kryjící povrch kostí ). Rány vzniklé pilou však pronikají podstatně hlouběji. Při takto hlubokém poranění je větším problémem již zmíněné poranění větších cév. Avšak pokud je zasažena kost, kterou pokrývá jen kůže, tak je to pro zvíře velmi bolestivá záležitost, která však neohrožuje jeho život.

První pomoc:

Při hlubokém pořezání, které značně krvácí je velmi pravděpodobné, že je zasažena velká céva. Ránu okamžitě stlačte pomocí jakéhokoliv hadru nebo kusu oblečení, v nejlepším případě sterilním obvazem nebo čtvercem. Nikdy nepoužívejte vatu a na zvíře nepřikládejte škrtidla!

Jakmile ránu stlačíte, tak již nekontrolujte, zda rána přestala krvácet. Držte stlačení až do chvíle, než si zvíře přebere veterinární lékař, nebo Vám sám nedá pokyn.

Při poranění svalů, šlach, kostí a nervů, které krvácí postupujte stejně jako při poškození velké cévy a dopravte zvíře co nejrychleji k veterinárnímu lékaři.

Veterinárního lékaře volejte okamžitě a informujte ho o úrazu a stavu Vašeho zvířete. Včasná první pomoc a rychlé přepravení k veterinárnímu lékaři může Vašemu zvířeti nejen zachránit život ale zanechat mu život nadále kvalitní bez výrazných následků.

Terapie:

V tomto typu úrazu se vždy rána šije. Veterinární lékař musí sešít poraněné cévy, nervy, šlachy a také svaly a kůži. Proto čím dříve zvíře přivezete, tím je větší šance na plné zotavení. Dále léky proti bolesti a antibiotika.